ENERJİ
ENERJİBades Elektrik Üretim A.Ş.

TAHA Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, bir Egemen Grup iştiraki olan Bades Elektrik Üretim A.Ş. Tarafından Mardin ilinde bölgede yaşanan elektrik açığını karşılayabilmek, bölge halkının elektrik kesintilerinden dolayı yaşamış olduğu sıkıntıları azaltabilmek amacı ile kurulması planlanmaktadır.

Turizm ve sanayi yatırımlarındaki artış sebebiyle ekonomisinde hızlı bir şekilde büyüme yaşayan Mardin’in bu büyümeye bağlı olarak elektrik ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Bölgede elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede elektrik santrali olmaması, bölgedeki hatların ve trafoların yetersizliği nedeniyle Taha DGKÇ santrali Mardin ilinde önemli bir yatırım haline gelmesinin başlıca nedenleridir. Bölgede bulunan trafoların kapasiteleri bölgede yapılacak olan santraller için bir kısıt olmaktadır. Trafolarda yeterli kapasite bulunmamasından dolayı ileride trafo kapasitelerine yatırım yapılana kadar Taha DGKÇS Mardin de bulunan tek doğalgaz kombine çevrim santrali olacaktır.

Doğal gazın tedarikinin kolay olması, çevrim sonrasında doğaya salmış olduğu emülsiyon değerlerinin diğer fosil yakıtlı elektrik santrallerine göre çok daha düşük olması, yüksek verimlilik ve işletmeye geçiş süresinin nispeten kısa olması doğal gaz çevrim santrallerinin günümüzde yaygınlaşmasının sebeplerindendir.

Ayrıca Taha DGKÇ santrali inşaat aşamasında çalıştıracağı 400 kişi ve işletme aşamasında çalıştıracağı 37 kişinin büyük bölümünü Mardin ilinden istihdam ederek bölge ekonomisine sadece üreteceği elektrik ile değil aynı zamanda iş fırsatlarıyla da destek olacaktır.

Bir Egemen Grup iştiraki olan Bades Elektrik Üretim Anonim Şirketine 11.08.2011 tarihi itibari ile Enerji piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 49 yıl süre ile üretim lisansı verilmiştir.

Created by infomedya