İNŞAAT
İNŞAATİSG Yönetimi

Egemen İnşaat, yüklendiği projelerin güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında gerçekleştirmenin, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmakta vazgeçilmez bir unsur olduğu fikrini ilke edinmiştir. Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması şirketimizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır. Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer.

Bütün çalışanlarımız, İSG eğitimlerinde belirtilen ve talimatlarla kullanımı zorunlu kılınan güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Egemen İnşaat, çalışanlarının güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantısında bir yaşam biçimi olarak benimsemesi için her türlü önlem, tedbir ve eğitimi sağlamaktadır.

Created by infomedya